ide jön majd a bc

A Nyíregyházi Főiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézete

sokrétű feladatot lát el.

Munkánk legjelentősebb területe a testnevelés szakos hallgatók illetve testnevelő tanárok képzése nappali és levelező tagozaton, valamint a Bolognai- rendszerű képzésben induló szakjaink. A 2013-as évtől kezdve újraindult a hagyományos (osztatlan rendszerű) pedagógusképzés.

Az első diploma megszerzése után mester illetve mesterképzési szakjainkon kínálunk továbbtanulási lehetőséget:

    • Testnevelő-edző Bsc alapszak 

    • Sportszervező Bsc alapszak

    • Testnevelőtanár MA mesterszak (két-, három és ötféléves rendszerben)

    • Osztatlan (kétszakos) tanárképzés

    • Szakirányú Továbbképzési Szakjaink (fitness terápia, outdoor programvezető, sportanimátor, személyi edző)

 

1997 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett konzultációs központjaként egységünk részt vesz a testnevelő tanárok egyetemi szintű képzésében is (kiegészítő szak). Ugyancsak jelentős feladatokat lát el a tanító szakos hallgatók általános, valamint a testnevelés műveltségterületes diákjainak szakmai felkészítésében is. Általános feladatokat (általános testnevelési foglalkozások irányítása nem testnevelés szakos hallgatók számára), valamint továbbképzéseket, előadásokat is nagy számban látogatnak és tartanak oktatóink.


A nevelő-oktató tevékenységünk mellett nagy gondot fordítanak oktatóink a munkájukhoz szorosan kapcsolódó területek tudományos szintű vizsgálataira, kutatásaira: neveléstudomány, egészségügy, multimédiás távoktatás, edzéstudomány, antropometria, oktatásmódszertan. Tevékeny szerepet vállalunk a középfokú edzőképzés (sportedző) megszervezésében és lebonyolításában. Míg a Megyei Sportigazgatóság által szervezett tanfolyamokon előadóként szerepelnek oktatóink, addig a megyében működő OKJ-s rendszerű képzésben az elméleti és gyakorlati képzést is tanáraink végzik.


Szakmai táboraink (sí-vizi- és turisztikai) nyitottak, s meglévő feltételeinknek köszönhetően a jelentős létszámigényeket is ki tudjuk elégíteni. Sziklamászással kiegészült természetjáró táborunk programkínálatát tekintve egyedülálló a magyar felsőoktatásban.


Szakmai céljaink elérését nagyszerű sportlétesítmények megléte segíti, mint a 30 x 40 m-es csarnokunk is, amelynek egyik felében a labdajátékok, másik felében a torna- és gimnasztikaórák kapnak helyet. Az atlétikaórákat fedett, rekortán borítású 76 x 24 m-es atlétikacsarnokunkban, valamint 400 m-es háromsávos műanyag borítású szabadtéri atlétikai pályánkon bonyolítjuk le. Uszodánk 25 m-es ötpályás, feszített víztükrű. Szabadtéren két db bitumenes kézilabdapálya, hat palánkos streetball pálya és három db salakos teniszpálya áll hallgatóink rendelkezésére. Az oktatást segíti még egy db 10 x 22 m-es tornaterem, az aerobik oktatásához egy 25 x 5 m-es tükrös terem áll rendelkezésünkre. 2000 szeptemberétől lovardával, lóversenypályával is bővült intézményünk.

Képzésünkhöz szervesen kapcsolódik a főiskolai sportegyesület munkája. Kiegészíti, teljessé teszi oktatómunkánkat az itt folyó tevékenység. Egyesületünk 1962-ben alakult, nehéz lenne felsorolni sikereinket az azóta eltelt időben. Jelenleg tizenkét szakosztályt működtetünk: atlétika, kézilabda, női-férfi, kosárlabda női-férfi, röplabda női-férfi, természetjáró- szabadidősport, torna női-férfi, úszó, lovagló szakosztályok. A szakosztályban zajló sportszakmai tevékenységünk sikerét számtalan, főiskolánk hallgatói által megszerzett egyetemi bajnoki cím is igazolja, melyeket egyéni és csapatsportágakban értünk el. Néhány hallgatónk kiemelkedő országos és nemzetközi szintű sportteljesítményt is nyújt, az ő munkájukat sportösztöndíjjal ismeri el intézetünk.